خدمات مشاوره كسب و كار

بدون امتیاز 0 رای
25,000,000 تومان

معرفي خدمت با توجه به وضع اقتصادی فعلی، بسیاری از مشاغل در معرض خطر قرار گرفته‌اند. این بحران‌ها، هم متوجه کسب…

25,000,000 تومان